Členovia

Priezvisko, meno - sekcia

Duda Ján - organizačná, predseda

Janíková Katarína - organizačná, výkonný predseda

Kovaľová Elena - organizačná, vzdelávanie, hospodárska

Osadská Helena - organizačná, hasiči, seniori

Slamková Andrea - charitatívna, pastorácia detí a mládeže

Suľová Andrea - organizačná, liturgický spev

Suroviaková Marta - organizačná, lektori

Matis Štefan - liturgická

Suľová Nina - liturgická hudba 

Matisová Marta - ekonomická, hospodárska

Daňková Marta - ekonomická, hospodárska

Chomisteková Eva - charitatívna, Lukášovo spoločenstvo

Kožienková Anna - pastorácia detí a mládeže

Jendrišková Helena - hasiči, seniori 

Murina Peter - pastorácia detí a mládeže, miništranti

Kurčinková Mária - katechéza ružencové spoločenstvo