Katechéza lektorov, spevákov, organistov

Téma Ježišovho zmŕtvychvstania je najdôležitejšou témou kresťanstva a preto sa touto témou treba zaoberať, aj keď presahuje naše chápanie. Na tejto téme stojí a padá naše kresťanstvo, tvrdí Benedikt XVI. V tejto štúdií riešime odpoveď na otázku, že prečo sa Benedikt XVI. v pokročilom veku a najvyššom cirkevnom úrade rímskeho veľkňaza rozhodol...

V nedeľu 5.11.2023 ako prvé čítanie čítame úryvok z proroka Malachiáša, ktorý sa tvrdo vyjadruje na adresu starozákonných kňazov: "Zišli ste z cesty a svojou náukou ste zviedli mnohých (…) Preto vami opovrhnem a ponížim vás pred všetkým ľudom". Najdôležitejšie však je, že prorok Malachiáš toto nehovorí ako svoje slovo, ale ako "oraculum", čiže ako...

Kedysi mi jeden vzácny priateľ podaroval knižku "Filozofia vína", ktorú napísal maďarský autor Béla Hamvas. Hneď v úvode autor knižky povedal - budem ho parafrázovať - že sa rozhodol napísať "túto modlitebnú knihu pre ateistov". Ak by som mal v jednej vete zhrnúť hlavné posolstvo knihy, azda by som vyzdvihol ako majstrovský narába autor s ľudským...