Komentáre k udalostiam

Zosnulý Ján Matis sa narodil v roku 1956. Okrem svojho civilného zamestnania sa angažoval v kostolnom spevokole, čo môžeme nazvať pokojne ako jeho "sakrálne poslanie". Spieval žalmy, sakrálne spevy, pašie a podobne. Zomrel v sobotu 6.7.2024. V utorok 9.7.2024 sa konala pohrebná svätá omša a pohrebné obrady, ktoré vysluhoval Mons. Ján Duda, farár v...

Radšej budem dnes čeliť kritike, že som konzervatívny, ako by som mal zajtra počúvať, že som podľahol tlaku doby

V máji sa modlievame Loretánske litánie k úcte P. Márie. Slovenské slovo "litánie" je obmenou latinského slova "litania" a gréckeho slova "litaneia" a to znamená "prosba, modlitba". Do 9. storočia existovali "omšové litánie", ktorých zostatok ostal v omši do dnešných čias a modlíme sa ich na úvod (Pane zmiluj sa, Kriste zmiluj sa, Pane zmiluj sa)....

K prednáške Imricha Gazdu, zástupcu šefredaktora Postoja, ktorú mal v Dlhej nad Oravou v sobotu 13.4.2024 na tému "Budúcnosť Cirkvi na Slovensku".

Spoločník

15.02.2024

14. 02. 2024 vyšiel rozhovor s Mons. Jánom Dudom v novinách Spoločník do každého počasia. Prinášame vám plné znenie rozhovoru.