Nedeľné zamyslenia

Liturgické texty: Sk10,25-26. 34-35. 44-48; Žalm 98; 1Jn 4,7-10; Jn 15,9-17.