Kánonickoprávne poradenstvo

Predstavujeme vám kánonickoprávny výklad jednotlivých situácií, s ktorými sa stretávame v bežnom živote kresťana, ale možno im nerozumieme tak ako by sme mali.

Pokiaľ máte otázky, na ktoré potrebujete odbornú pomoc, pošlite nám mail na adresu info@farnostdlha.sk

Meno a priezvisko toho, kto predložil otázku, nezverejňujeme. Na anonymy neodpovedáme. Odpovede na otázky zverejníme k oboznámeniu sa s riešením rôznych životných situácií aj pre širokú verejnosť.


Dobrý deň, rád by som sa opýtal Mons.Dudu nasledovnú otázku: Katolík - Slovák s anuláciou manželstva (slobodný) by sa chcel zosobášiť s rozvedenou ženou (štátom na UA), ktorá bola pokrstená v pravoslávnom chráme. Sobáš s manželom nemala v pravoslávnom chráme - so svojim (ex)manželom uzavrela sobáš pred štátom (UA) a v cirkevnom spoločenstve - Slovo...

Povedzme, že oslovenie by nemalo spôsobovať ťažkosti. Niektorí kňazi uprednostňujú oslovenie "otec", resp. "duchovný otec", iní zase "farár". Ani samotné preferovanie oslovenia by nemalo spôsobovať problémy. Ťažkosti nastanú až vtedy, ak kňaz dáva najavo veriacim, že ho – podľa neho – nesprávne oslovujú a veriaci majú z toho nepríjemný pocit, že...

Málo katolíkov vie, že ustanovenie nového biskupa obsahuje niekoľko právnych úkonov. Prvý právnym úkonom je pápežská menovacia listina. Kódex kánonického práva z roku 1983 (platný doteraz) jasne stanovuje, že biskupov na celom svete menuje slobodne najvyšší veľkňaz, čiže pápež (kán. 377 § 3). Vydanie pápežskej menovacej listiny je prvým právnym...