Prednášky

V prípade záujmu o elektronickú verziu prednášky (PDF) nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@farnostdlha.sk. V správe uveďte prosím presný názov prednášky. Vašu vybranú prednášku vám radi zašleme e-mailom. Všetky prednášky sú zadarmo.


OBSAH: ÚVOD. 1. EVANJELIOVÉ TEXTY BLAHOSLAVENSTIEV. 2. ČO ZNAMENÁ POJEM BLAHOSLAVENÝ, BLAHOSLAVENSTVO? 2.1. Etymologický význam. 2.2. Filozofický význam slova. 2.3. Teologický význam. 3. BLAHOSLAVENSTVA PODĽA JOSEPHA RATZINGERA. 3.1. Blahoslavenstva podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi. 3.2. Blahoslavenstvá podľa knihy Ježiš Nazaretský. 4. JEDNOTLIVÉ...