Svätci


Don Bosco. Čo o ňom povedať, čo ste ešte nepočuli? Čo povedať nové? Mňa zaujala jeho veta, ktorú povedal na smrteľmej posteli. "Povedzte mojim chlapcom, že ich všetkých čakám v raji." Chlapcom, to vieme, že ich mal rád. Ale Don Bosco to hovorí, všetkým nám. "Pán farár, pán diakon, Jozef, Štefan, Marta, farníci v Dlhej nad Oravou, čakám vás...

O svätom Jánovi vieme najviac z jeho Evanjelia. Jemu sa pripisuje autorstvo štvrtého Evanjelia. Jeho sviatok slávime 27.12. Vieme, že spolu so svojim rodným bratom Jakubom a apoštolom Petrom patril k apoštolom, ktorý h Ježiš brával azda k najdôležitejším udalostiam (premenenie na hore, utrpenie v Getsemanskej záhrade). Ján ako jediný z apoštolov...

Priznávam bez mučenia, že o tomto svätom Jánovi veľa neviem, ba skoro nič. Je Španielom, Kastílčanom. Žil v rokoch 1542-1591. Bol bosým karmelitánom. Duchovná literatúra ho považuje za mystika. Môj záujem však vzbudzuje jeho vzťah k Ježišovmu krížu, do ktorého bol "sťaby zamilovaný", čo súčasný človek iba ťažko chápe. Ako môže mať pozitívny vzťah...

Narodil sa 7. apríla 1506 na hrade Xaver v Španielsku a zomrel 3. decembra 1552 v Číne. 15. augusta 1534 sa stal Jezuitom spolu so sv. Ignácom z Loyoly. Zdá sa, že sv. František Xaverský bol jedným z najúspešnejších jezuitských misionárov.

30. novembra je svätcom dňa svätý Ondrej apoštol. Vieme, že bol približne rovesníkom Ježiša Krista, ale nepoznáme dátum jeho narodenia a zomrel mučeníckou smrťou približne roku 60 po Kristu. Známy je kríž v tvare písmena X, ktorý je nazývaný aj krížom svätého Ondreja, lebo bol ukrižovaný údajne v Grécku v Patrase na takomto kríži. Pred povolaním za...

Život svätej Kataríny (bola umučená ako kresťanka v roku 305) sa viaže k mestu Alexandria, ktoré leží v Egypte na pobreží stredozemného mora. Mesto založil ešte grécky Alexander Veľký a plánoval ho ako svoje hlavné mesto (pomenovanie mesta je po ňom). Asi v roku 30 pred Kristom dobyli mesto Rimania. Nástupom kresťanstva sa Alexandria stala mestom...

Zajtra (v stredu 22.11.2023) je sväticou dňa svätá Cecília, patrónka hudby a hudobníkov. Zopár slov na zamyslenie o tejto svätici chcem venovať organistom a spevákom, ale aj lektorom, ktorí občas recitujú aj žalm, farnosti Dlhá nad Oravou ako vyjadrenie mojej vďaky a uznania, že sa tejto službe v našej farnosti venujú.

Sväticou dnešného dňa je sv. Alžbeta Uhorská, resp. Durínska (1207-1231). Narodila sa údajne v Bratislave ako dcéra uhorského kráľa Ondreja a jeho manželky Gertrudy. Bola vydatá, mala deti a umrela v Marburgu v dnešnom Nemecku. Zopár mojich poznámok.
-Nemožno nespomenúť jej charitatívnu činnosť, ktorá vyplývala z jej kresťanskej viery. Je patrónkou...

Sv. Martin

11.11.2023

Na úvod zopakujem, že svätci sú žitým evanjeliom, lebo každý svätec nasleduje Krista a žije evanjelium svojim špecifickým spôsobom. Dnes chcem venovať zopár slov. sv. Martinovi z Tours (316-397). Je to – ako možno vidieť – z čias prvotného kresťanstva. Je patrónom Bratislavskej arcidiecézy (katedrála sv. Martina v Bratislave), ako aj Spišskej...