Oznamy

Obdobie cez rok: 15.07. - 21.07.2024 

Upratovanie kostola: v sobotu ráno skupina č.20 (p.Bočkajová)): 288, 290, 291, 293, 302, 461.

Spovedanie pol hodiny pred sv. omšou

24. 8. organizujeme púť do Červeného kláštora. Záujemci sa môžu zapísať do zoznamu kvôli zajednaniu autobusov.