Farská katechéza

Dnes (6.11.2023) po návrate z kňazských rekolekcii som mal Biblický krúžok na fare, tentoraz s prvoprijímajúcimi deťmi. Krúžok vedie pani Mgr. Vierka Bobáková, ale dnes nemohla. Spolu s deťmi na krúžok príde vždy aj jeden z rodičov, aby sme splnili predpisy etického kódexu pastoračného pracovníka. Kódex bol vydaný KBS. Dnes bola pani Anička.