Ako môžete prispieť?

V prípade, že chcete prispieť na chod farnosti, môžete použiť náš transparentný účet: 

SK43 0900 0000 0003 2295 3357 
 

Za milodary vyslovujeme vopred "Pán Boh zaplať!"


Farnosť Dlhá nad Oravou

Kontaktujte nás

tlf. +421 589 42 86 (po druhom zvonení prepína na mobil p. farára) V prípade ak vám nedvihne, zavolajte neskôr.

Dlhá nad Oravou 199, 027 55 

Mail pán farár faradlha@orava.sk  

Mail informačná kancelária info@farnostdlha.sk 

Informácie týkajúce sa webovej stránky, prosím kontaktovať na admin@farnostdlha.sk