História kostola sv. Ladislava kráľa v Dlhej nad Oravou


V blízkosti už stojacej panskej krčmy, neďaleko stĺpa sv. Jána Nepomuckého, vybudovali v Dlhej nad Oravou v roku 1811 prvú kaplnku. Tento objekt bol drevený, a bol zničený katastrofálnou povodňou v roku 1813, preto po povodni za prispenia celej dediny bola bývala kaplnka rozšírená na kostolík zasvätený sv. Ladislavovi. V roku 1821 bol chrám vysvätený. Objekt mal svoj vlastný mobiliár, časti ktorého sa zachovali dodnes. K rozšíreniu objektu došlo v roku 1914 podľa projektu Jána Krišku z Liptovského Ondreja. Vtedy kostol nadobudol súčasnú podobu. V roku 1941 bol zreštaurovaný, vtedy získal súčasnú výmaľbu. Budova je národnou kultúrnou pamiatkou. 

*text použitý z publikácie Dlhá nad Oravou - Obec a jej obyvatelia

Významné dátumy

1811 - Vybudovanie prvej kaplnky

1821 - Vysvätenie chrámu 

1914 - Rozšírenie objektu

2009 - 2011 - Reštaurovanie malieb

2011 - Konsekrácia kostola a oltára

2021 - Inštalácia podlahového kúrenia