Liturgia

Liturgia

29.10.2023

Liturgia znamená v kresťanstve (prípadne aj judaizme a prenesene aj v iných náboženstvách) v najširšom zmysle formu a obsah bohoslužobnej slávnosti charakterizovanej rituálnymi (t. j. pevnými) úkonmi a obradmi. Pojem zahŕňa všetky úkony, obrady, slová, gestá, symboly, prístroje, oblečenia a podobne tvoriace bohoslužbu.