Pastierske listy

vo Svätom písme podľa vtedajšieho židovského počítania bola nedeľa prvým dňom pracovného týždňa. Kresťania dali nedeli význam prvého dňa čo do dôležitosti, lebo je dňom vzkriesenia Ježiša Krista – ústredného posolstva kresťanstva. Preto sa dnešná veľkonočná nedeľa nazýva "matka všetkých nedieľ." Dáva zmysel celej kresťanskej viere, ako to výstižne...

Dnes slávime Nedeľu Božieho slova, ktorú ustanovil Svätý Otec František v roku 2019. Touto iniciatívou chce priviesť ľudí k poznaniu, aký dôležitý význam má Božie slovo pre náš každodenný život. Božie slovo prináša nádej tým, ktorí ho počúvajú a prijímajú s jednoduchým srdcom. Nie je náhoda, že Nedeľu Božieho slova slávime v dňoch, keď sa modlíme...

V roku 1996 vydal súčasný kuriálny kardinál a prefekt Dikastéria pre jednotu kresťanov a vtedajší bazilejský diecézny biskup v Švajčiarsku Kurt Koch zaujímavú publikáciu na tému "Pálčivé problémy a kresťanská viera". Kniha vyšla aj v českom preklade v roku 2000 a autor ju venoval vtedajšiemu pražskému kardinálovi Miloslavovi Vlkovi.[1] Jedným z...

Pri príležitosti prvej adventnej nedele 2023 vás všetkých úprimne pozdravujem. Pred dvomi rokmi (1.8.2022) sme uzavreli vo farnosti Dlhá nad Oravou Jubilejný rok (2021-2022) pri príležitosti 90. výročia kánonického zriadenia farnosti Dlhá nad Oravou dekrétom vtedajšieho spišského biskupa Mons. Jána Vojtaššáka. Naša farnosť vznikla 1. augusta 1931 a...