Biblický krúžok a Ruženec mužov

06.11.2023

Dnes (6.11.2023) po návrate z kňazských rekolekcii som mal Biblický krúžok na fare, tentoraz s prvoprijímajúcimi deťmi. Krúžok vedie pani Mgr. Vierka Bobáková, ale dnes nemohla. Spolu s deťmi na krúžok príde vždy aj jeden z rodičov, aby sme splnili predpisy etického kódexu pastoračného pracovníka. Kódex bol vydaný KBS. Dnes bola pani Anička. 

Práca s deťmi dnes bola jedná radosť. Učíme sa nájsť biblické výroky podľa súradníc. Deti to už perfektne ovládajú. V evanjeliách sa už vyznajú. Listujú v Biblii a tešia sa, keď nájdu text podľa zadaných súradníc. Potom sme išli do kostola zistiť atribúty evanjelistov: človek, býk, orol, lev. Vtedy neboli fotky, evanjelistov, ktorých máme na chórovej empóre poznáme podľa atribútov. Potom sa deti pýtali na všeličo možné, čo videli v kostole. Zvedavosť, to je ono. Vidieť od oltára miesto, kde v nedeľu sedávajú. Komentovali to bez problémov. Vyskúšali si sedenie pre miništrantov i farára. Mamka Anička sama sa nevedela vynačudovať nad ich bezprostrednosťou a komentármi. Pekná hodina to bola.


O 17. hodine bola sv. omša a po nej na fare modlitba Ruženca mužov. Modlievame sa každý mesiac v pondelok po prvom piatku. Dnes som bol mimoriadne potešený, lebo ich prišlo asi o 10 viac než obvykle. Záujem rastie. Vďaka Bohu.

 
Čo povedať? Pekne prežitý deň. Bohu vďaka. Cestou z kňazských rekolekcii som sa zastavil v predajni SSV a kúpil som si darček: teologickú knihu: "Oslobodiť slobodu. Viera a politika v treťom tisícročí" (od Ratzingera).