December 2023

29.10.2023

1.12. Farská katechéza vedúca Kuhajdová

1-2.12. Duchovná obnova p. Pavlík

2.12. Rozsvietenie vianočného stromčeka


 4.12. Farská katechéza vedúca Bobáková

4.12. Modlitba mužov

6.12. Roráty

6.12. Farská katechéza vedúci M. Murina

7.12. Farská katechéza vedúci P. Murina

8.12. Farská katechéza vedúca Kuhajdová

8.12. Vianočná pastoračná rada

9.12. Sv. Mikuláš


11.12. Farská katechéza vedúca Bobáková

13.12. Roráty

13.12. Farská katechéza vedúci M. Murina

14.12. Farská katechéza vedúci P. Murina

15.12. Farská katechéza vedúca Kuhajdová

16.12. Roráty


18.12. Farská katechéza vedúca Bobáková

20.12. Roráty

20.12. Farská katechéza vedúci M. Murina

21.12. Farská katechéza vedúci P. Murina

22.12. Farská katechéza vedúca Kuhajdová

24.12. Stretnutie pri stromčeku po sv. omši o 15:00hod.


25.12. Jasličková pobožnosť o 15:00hod

26.12. Vysviacka domov

27.12. Vysviacka domov