JUBILEJNÝ ROK JOZEFA ZASTKU V DLHEJ NAD ORAVOU

29.11.2023

Minule sme si pripomenuli 90. výročie ustanovenia farnosti Dlhá nad Oravou dekrétom vtedajšieho spišského biskupa potom, ako Dlhania splnili všetky biskupom určené podmienky: výstavba fary, hospodárskych budov, polia a lesy primerané živobytiu farára. Bolo to veľké ekonomické vzopätie obyvateľov Dlhej. Bolo si treba uctiť ich úsilie i túžbu mať vlastnú farnosť a vlastného farára. Milí vtedajší obyvatelia Dlhej, už ste nás predišli do večnosti, iste vás za to Pán štedro odmenil. Ale aj my tu v Dlhej pamätáme, nezabudli sme na tento váš historický a duchovný čin. Ďakujeme!

Teraz - v jubilejnom roku vdp. Jozefa Zastku, prvého dlhanského farára - chceme pokračovať v myšlienke na korene našej farnosti a ďakovať Pánu Bohu za duchovné dary, ktoré nám Pán udeľoval aj skrze cirkevnú inštitúciu farnosti a osobnosti, ktoré z nej vzišli alebo v nej pracovali pre duchovné dobro obyvateľov Dlhej nad Oravou. Zároveň prosíme Pána Boha, aby požehnal túto našu novú duchovnú iniciatívu.