List farára ku vyhlásenému roku

30.11.2023

Pri príležitosti prvej adventnej nedele 2023 vás všetkých úprimne pozdravujem. Pred dvomi rokmi (1.8.2022) sme uzavreli vo farnosti Dlhá nad Oravou Jubilejný rok (2021-2022) pri príležitosti 90. výročia kánonického zriadenia farnosti Dlhá nad Oravou dekrétom vtedajšieho spišského biskupa Mons. Jána Vojtaššáka. Naša farnosť vznikla 1. augusta 1931 a preto som vyhlásil jubilejný rok 1. augusta 2021, ktorý trval do 1. augusta 2022. Týmto jubilejným rokom sme si chceli uctiť obrovské duchovné, ekonomické vzopnutie našich predkov, ktorí od roku 1927 začali plniť a napokon aj splnili všetky podmienky ustanovené Biskupským úradom pre zriadenie farnosti Dlhá nad Oravou. Toto duchovné vzopätie našich predkov nám pripomína pamätná tabuľa, ktorú sme z úcty k našim predkom osadili pod vežou nášho farského kostola.

Tohto roku sa chceme posunúť trochu ďalej, ale zároveň chceme pokračovať v myšlienke, ktorú sme začali. Preto som sa rozhodol vyhlásiť s účinnosťou od 1. adventnej nedele 2023 do 1. adventnej nedele 2024, jubilejný rok prvého farára farnosti Dlhá nad Oravou, ktorým, sa stal vdp. Jozef Zastko, pri príležitosti 65. výročia jeho odchodu do večnosti. Zomrel v roku 1959 a je pochovaný na miestnom cintoríne v Dlhej nad Oravou.

Vdp. Jozef Zastko pochádzal z Bušoviec na Spiši (dnes sú Bušovce v okrese Kežmarok). Do Dlhej nad Oravou prišiel z farnosti Pucov na jeseň v roku 1931 a bol najprv farským administrátorom. Na jar v roku 1932 prevzal svoj úrad a stal sa farárom v Dlhej nad Oravou a pôsobil tu až do svojho odchodu na večnosť v roku 1959. Prečítal som si dokumenty, ktoré sa o ňom nachádzajú vo farskom archíve a musím konštatovať, že to bol dobrý človek, ale aj starostlivý duchovný pastier farnosti Dlhá nad Oravou. Počas jubilejného roka sa budeme k jeho osobnosti i pôsobeniu v Dlhej na Orave určite častejšie vracať. Chceme, aby jeho osoba a práca bola pre nás, súčasných farníkov Dlhej nad Oravou, skutočnou inšpiráciou a motiváciou v duchovnej službe i živote práve v dnešných časoch.

Na jubilejný rok vdp. Jozefa Zastka by bola vhodná nejaký špecifický program, resp. projekt. Veľmi ma oslovila iniciatíva Svätého otca pápeža Františka, keď v rámci prípravy na jubilejný svätý rok 2025 pri Dikastériu pre kauzy svätorečenia ustanovil "Osobitnú komisiu", ktorej úlohou je pripraviť "zoznam všetkých, ktorí vydali svedectvo vernosti Kristovi a jeho evanjeliu". Túto "špeciálnu komisiu" ustanovil listom dňa 3. júla 2023. Táto myšlienka, tento projekt Svätého otca Františka sa mi veľmi páči a stala sa pre mňa inšpiráciou aj pre jubilejný rok vdp. Jozefa Zastka a zároveň to bude aj príprava našej farnosti na jubilejný svätý rok 2025. Aj vo farnosti Dlhá nad Oravou určite máme osoby, ktoré nás už predišli do večnosti, ale boli vernými svedkami Krista a jeho Evanjelia. Preto ako farár Dlhej nad Oravou ustanovím "Osobitnú komisiu" za účelom zozbierať a vytvoriť katalóg osôb – rodákov Dlhej nad Oravou, ktorí vydali svedectvo vernosti Kristovi a jeho Evanjeliu. Prvým kandidátom na takúto osobnosť je aj vdp. Jozef Zastko. Možno to nebude katalóg svätcov a kandidátov na blahorečenie či svätorečenie, ale stačí, aby to boli statoční ľudia a dobrí a verní kresťania. Verím, že sa nám tento projekt podarí zrealizovať aj s vašou pomocou a vaším prispením.

Na záver mi dovoľte, aby som vyjadril svoju vďačnosť Hospodárskej rade farnosti i Pastoračnej rade farnosti, ako aj všetkým mojim spolupracovníkom v duchovných i hmotných záležitostiach. Vďaka Bohu, funguje nám školská katechéza, farská katechéza (máme 4 skupiny biblických krúžkov), stretávame sa pri duchovnej formácii lektorov, máme dobrých miništrantov, organistov, spevákov. Máme skvelé Ružencové spoločenstvo, s mužmi sa stretávame pri modlitbe sv. Ruženca osobitne, vynikajúco pracuje Lukášovo spoločenstvo ako farská charita pre našu farnosť. Za všetkých sa modlím a ďakujem Pánu Bohu. Vo farnosti panuje radosť a entuziazmus. Oslavujeme Pána Boha bohoslužbami i vysluhovaním sviatostí a svätenín. Raz za mesiac organizujeme prednášky ako duchovná formácia dospelých. Skvele funguje webstránka našej farnosti (www.farnostdlha.sk) a už niekoľko rokov vysielame cez YouTube (farnost dlha 199) nedeľnú sv. omšu. Všetkým úprimne ďakujem. A všetkých obyvateľov Dlhej nad Oravou pozývam do nášho farského spoločenstva.

Keď vám v tejto chvíli na záver môjho listu chcem zaželať požehnaný advent a požehnané vianočné sviatky, pozývam všetkých na naše decembrové podujatia do farského kostola. Na rorátne sv. omše pri sviečkach, ktoré budú cez advent v stredu 6. 9. 20. decembra 2023 a v sobotu 9. 16 a 23. decembra 2023 o 6,30 ráno. Pozývam všetkých na adventnú duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v piatok 1.12. a v sobotu 2.12.2023 pri večernej sv. omši o 17. hodine. Pozývam vás na sv. Mikuláša v sobotu 9.12.2023 o 15. hodine, ako aj na štedrovečernú sv. omšu v nedeľu 24.12.2023 spojenú vianočnou hudbou a so spevom kolied pri vianočnom stromčeku pri kostole a s podávaním štedrovečerného punču. Na slávnosť Kristovho narodenia (25.12.2023) bude popoludní o 15. hodine vo farskom kostole Jasličková pobožnosť, na ktorej vystúpia deti a hudobníci z Dlhej nad Oravou. Požehnávanie domov bude tohto roku na Druhý vianočný sviatok 26.12.2023 od 13. hodiny (začneme od Ráztok) až dole po Oravu a potom 27.12.2023 od 9. hodiny (pôvodná časť Dlhej nad Oravou).

Nech nás všetkých Pán Boh požehnáva a sprevádza životom na našej pozemskej púti a nech nám dá prežiť krásne sviatky Kristovho narodenia a nech nás všetkých privedie do svojho nebeského kráľovstva po skončení našej pozemskej púte. Nech vám požehná všemohúci Boh Otec, Syn i Duch Svätý. Amen.

Ostávam s pozdravom A Dios.

V Dlhej nad Oravou 1. decembra 2023