Modlitebná knižka (aj) pre ateistov

29.10.2023

Kedysi mi jeden vzácny priateľ podaroval knižku "Filozofia vína", ktorú napísal maďarský autor Béla Hamvas. Hneď v úvode autor knižky povedal - budem ho parafrázovať - že sa rozhodol napísať "túto modlitebnú knihu pre ateistov". Ak by som mal v jednej vete zhrnúť hlavné posolstvo knihy, azda by som vyzdvihol ako majstrovský narába autor s ľudským slovom o jedinej téme, o víne. Každé slovo, ktoré použil, je umením, lebo každé jeho slovo sa vyznačuje "vôňou, chuťou, krásou", dvíhajúcou myseľ k veľkým myšlienkám a hodnotám.

Domnievam sa, že hlavnou "modlitebnou knižkou" je - a nech vás to neprekvapuje - Biblia. Áno, Sväté písmo, starého i nového zákona. Fascinuje ma, že v Starom zákone sa Pán Boh rozpráva s prorokmi bezprostredne a priamo. Napríklad, Mojžiš sa ide pozrieť na horiaci ker a Boh ho ihneď bezprostredne osloví, chce ho poslať do Egypta vyslobodiť Izrael a o tom sa spoločne rozprávajú. Alebo mladíka Samuela Boh volá po mene "Samuel, Samuel". No Samuel si myslí, že ho volá kňaz. Až keď Bohu povedal: "Tu som Pane, sluha tvoj počúva", potom sa bezprostredne porozprávali. A zdá sa, že to nie je pre nich nič nezvyčajné.

V Novom zákone niekedy Boh sa nechá počuť aj bezprostredne (pri Ježišovom krste alebo na hore Tábor), ale tu viac hovorí Boží Syn Ježiš Kristus. Potom - v sile Ducha Svätého - hovoria apoštoli (Skutky apoštolov alebo napr. Listy apoštola Pavla).

Páči sa mi aj film "Don Camillo", lebo aj on sa bezprostredne rozpráva s Ukrižovaným. Tento film si rád pozrel občas aj pápež Benedikt XVI. Domnievam sa, že takto bezprostredne sa rozprávali s Bohom aj veľké mystické postavy kresťanstva. 

Napokon, čo je vlastne modlitba? Predsa rozhovor s Bohom. S ním sa môžeme rozprávať bezprostredne, raz rozpráva on, raz ja. A niekedy, len ja, inokedy len on a ja počúvam. Aké jednoduché. Naozaj, je to také jednoduché? Skúsme čítať Bibliu podľa tohto kľúča. A nebojme sa bezprostredne rozprávať s Bohom tak, ako proroci alebo ako don Camillo. A tie Žalmy, tie sú nádherne. Napríklad keď si zaspievam: "Hľa prichádzam Pane, chcem plniť tvoju vôľu". Milujem Bibliu, túto nádhernú "modlitebnú knižku ľudstva", lebo v nej nachádzam vôňu, chuť, radosť, nádej i lásku Božieho slova. 

A vedeli ste, že existuje kniha "Il sapore della parola" (slov. Vôňa slova)? Lebo každé slovo má mať "vôňu lásky"! Preto milujem Bibliu, lebo je slovom Božej lásky!