Najlepšia kávička na svete

21.02.2024

Najlepšia kávička na svete sa podáva na fare v Dlhej nad Oravou - streda 21.2.2024 po rannej svätej omši.

Tieto stretnutia majú svoju atmosféru, ktorá je ľudský i kresťanský príjemná a povzbudivá. Skrátka, na každú stredu sa človek teší. Nijaká téma nie je tabu, nijakým otázkam sa nevyhýbame. Dnes nebola nijaká veľká téma, ale nechýbali maličké a individuálne témy. Na svätej omši bolo veľa miništrantov (sú prázdniny!), aj účasť veriacich bola vyššia. Aj na fare miesta nemáme pevne určené, kto chce môže ísť ku komu chce, porozprávať sa s kým chce. Teším sa, že viac záujemcov máme o hru na organe, ako mi povedal jeden otec. Starší syn na organ, mladší na klavír. Povedal som mu, že má vynikajúcich a talentovaných synov a hudba zušľachťuje dušu človeka. S inými som hovoril o forme i obsahu biblických krúžkov detí a mládeže, ktoré máme na fare a ako ich vylepšiť. Veci treba vždy vylepšovať, ak sa to dá. Skúsime to. Prítomní mi rozprávali o svojich dojmoch z piatkovej Krížovej cesty, o deťoch angažujúcich sa na bohoslužbách, že vidia ich radosť a že nemajú z farára ani obavy, ani strach, o rastúcom počte ľudí na svätých omšiach. Oni sa z toho tešia a ja tiež. Takto si tu žijeme, priatelia. Prajem všetkým pekný deň a nech nás Pán Boh sprevádza