Nedeľa 21. 4. 2024

20.04.2024

Karl Jaspers – nedeľa 21. 4. 2024

Bohoslužobné texty: Sk 4,8-12; Žalm 118; 1Jn 3,1-2; Jn 10,11-18.

Zamyslenie. Nemecky filozof Karl Jaspers píše, že "Ježiš je prostredníctvom svojej smrti a umierania odpoveďou na otázku (ľudskej) smrti, že raz všetko naše konanie stroskotá. Utrpenie a smrť sú skutočné... Nemilosrdnosť a nedostatok súcitu predstavujú náš každodenný stav. Ježiš umrel na kríži ako tridsiatnik. Vzpieral sa jej, no vzal ju na seba ako Božiu vôľu. Bez nej by sa Ježiš nebol stal Kristom. Keby nebol Zmŕtvychvstalý, nebol by sa stal predmetom viery. V Ježišovi možno vidieť váhu a zmysle umierania ako dôvod prechodu do nadprirodzeného" (K. Jaspers, Svetodejinné osobnosti, Bratislava 2023, s. 168).