Nedeľa 28. 4. 2024

27.04.2024

Boublik/Cantalamessa – 28. 4. 2024

Bohoslužobné texty: Sk 9,26-31; Žalm 22; 1Jn 3,18-24; Jn 15,1-8.

Zamyslenie. V roku 1970 vyšla v Ríme kniha českého filozofa a teológa Vladimíra Boublika kniha pod názvom "Setkáni s Ježíšem". Som presvedčený, že aby človek uveril v zmŕtvychvstanie Ježiša, nejakým "tajomným" spôsobom sa jeho život musí "skrížiť" s Ježišovým životom či príbehom. Nejak tak, ako Pavol pred Damaskom (prvé čítanie). Nejak tak, ako keď chodíme roky po tej istej ceste a odrazu tam vidíme, niečo nové, výnimočné. Vyjadrenie "stretnutie s Ježišom" používa aj pápežský kazateľ kardinál Raniero Cantalamessa. Podľa neho dokonca "stretnutie s Ježišom nemôže byť bez emócií, akejsi ľudskej zamilovanosti k Bohu". Cituje aj kardinála Newmanna, ktorý povedal, že "Cor ad cor loquitur" (srdce sa srdcu prihovára). Počas našej životnej púte sa s nami Ježiš môže stretnúť. (V. Boublík, Setkání s Ježíšem, Řím 1970. Cantalamessa/Valli, Chlapec, ktorý nosil vodu, Trnava 2017, s. 133).


foto Raniero Cantalamessa (zdroj internet)