Prednáška Imricha Gazdu

15.04.2024

K prednáške Imricha Gazdu, zástupcu šefredaktora Postoja, ktorú mal v Dlhej nad Oravou v sobotu 13.4.2024 na tému "Budúcnosť Cirkvi na Slovensku".

Začal dvomi odlišnými prístupmi. Ako prvým si poslúžil prístupom Roda Drehera (Benediktova voľba", ktorý pre Cirkev v súčasnom svete odporúča určitú uzavretosť. Niečo také ako svojho času nastolil svätý Benedikt z Nurzie, patrón Európy, v šiestom storočí v turbulentných časoch sťahovania národov a pádu Ríma. Kresťanstvo prežilo v kláštoroch. Dreher niečo podobné odporúča Cirkvi súčasnosti. Ako druhým si poslúžil prístupom Tomáša Halíka (Odpoledne křesťanství), ktorý odporúča úplne iný postoj/prístup: otvorenosť Cirkvi súčasnému svetu. Ak som správne pochopil prednášajúceho, on sa viac prikláňa k prístupu Tomáša Halíka. Samozrejme, obidva prístupy sú "modelové", o ktorých treba uvažovať a zamýšľať sa nad obidvoma prístupmi. Zdá sa, že aj pápež František uplatňuje skôr druhý z uvedených prístupov.

Otázku nateraz nechávam otvorenú. Ako to vidíte vy? Ktorý prístup je bližší vám? Zamýšľali či zamýšľate sa nad podobnými otázkami?Na fotkách: Imrich Gazda pri prednáške s Mons. Jánom Dudom v Dlhej nad Oravou.