Prvého mája 2024 putujeme

30.04.2024

Už zajtra začína mesiac máj, mesiac úcty k Panne Márii. Uctievame si ju aj tým, že sa spoločne modlievame litánie loretánske. Výklad k týmto litániám napísal kedysi Jozef Kútnik Šmalov. V roku 1946 postavili v Dlhej nad Oravou "Oratorium publicum" (tak kaplnku definoval v listine vtedajší spišský biskup Ján Vojtaššák) k úcte P. Márie fatimskej v lokalite "Fiľaštínske" (pomenovanie lokality je podľa listiny vtedajšieho dlhanskeho farára Jozefa Zastku). Biskup Vojtaššák pre túto kaplnku konsekroval prenosný oltárny kameň.Putujeme k tejto kaplnke vždy 1.5. a 1.9. Sú to dni pracovného voľna. Všetci sme "pútnikmi do večnosti" a tento fakt si pripomíname putovaním na sakrálne miesta. Teda zajtra putujeme ku kaplnke P. Márie fatinskej a o 10. hodine tam budeme mať svätú omšu. 

Fotku kaplnky zhotovil M. Šnapko. Všimnite si hru svetiel. V pozadí je osvetlená cesta, ktorá vedie farnosťou Dlhá nad Oravou smerom k Chlebniciam. A úplne vzadu je kopec, kde sa nachádza Veľké Borové, ktoré patrí už do regiónu Liptov. Vlastne ide o hranicu medzi Oravou a Liptovom.