Sv. Alžbeta Uhorská

18.11.2023

Sväticou dnešného dňa je sv. Alžbeta Uhorská, resp. Durínska (1207-1231). Narodila sa údajne v Bratislave ako dcéra uhorského kráľa Ondreja a jeho manželky Gertrudy. Bola vydatá, mala deti a umrela v Marburgu v dnešnom Nemecku. Zopár mojich poznámok.
-Nemožno nespomenúť jej charitatívnu činnosť, ktorá vyplývala z jej kresťanskej viery. Je patrónkou charitatívnych spolkov a združení. Preto dnes myslím a modlím sa za členov a členky nášho Lukášovho spoločenstva ako našej farskej charity. Dnes robí charitu mnoho ľudí, ale robia to z rôznych dôvodov. Motívom charity, ktorú robí Katolícka cirkev, je láska človeku preto, že bol stvorený na Boží obraz a preto požíva v našich očiach dôstojnosť, ktorú máme od Boha. Katolícka charita nesmie byť, biznisom, ale dobro konajúcou láskou. Nesmie sa robiť pre vlastnú popularitu, ale pre popularitu/ohlasovanie Pána Boha.
-Pater Konrád už rok po smrti Alžbety poslal do Ríma jej životopis (Summa vitae). Toto dielko poslúžilo ako podklad pre jej kánonizáciu, ktorú vykonal pápež už tri roky po jej smrti (1235). Aj na Slovensku je to veľmi známa svätica.
-Aj dnes je vykonávanie katolíckou vierou motivované konanie charity cestou k Bohu, cestou do neba. Príklad sv. Alžbety je preto veľmi motivujúcim vzorom nasledovania Krista aj v našich časoch.