Sv. František Xaverský

04.12.2023

Narodil sa 7. apríla 1506 na hrade Xaver v Španielsku a zomrel 3. decembra 1552 v Číne. 15. augusta 1534 sa stal Jezuitom spolu so sv. Ignácom z Loyoly. Zdá sa, že sv. František Xaverský bol jedným z najúspešnejších jezuitských misionárov.

-Nemal malé misijné ambície, ale nezľakol sa ich. Začínal na misiách v Indii, pokračoval na misiách v Japonsku a zomrel na čínskom ostrove, keď sa chystal na misie v tejto obrovskej krajine. India, Japonsko a Čína sú starobylé ázijské kultúry. Tam aj v súčasnosti sa príliš kresťanstvu nedarí. Ale sú to obrovské krajiny, pre kresťanstvo sú to obrovské výzvy. Starobylé krajiny, starobylé náboženstvá, hlboko zakorenené v kultúre týchto národov. Preniknúť do ich kultúry a pokresťančiť ju, vôbec nie je jednoduché. Na druhej strane, s rastom počtu ich obyvateľov, aj malý prírastok kresťanov je veľkým úspechom v porovnaní s krajinami s malým počtom obyvateľov. Preto sa nateraz India, Čína a Japonsko javia ako krajiny budúcnosti, ktorým kresťanstvo musí venovať svoju misionársku pozornosť.

-Misionárska činnosť na začiatku novoveku znamenala takmer istú smrť. Ísť do cudzej krajiny, inej klímy a počasia, ísť do prostredia neznámych chorôb znamenalo "vydať sa do rúk smrti" alebo "ísť v ústrety mučeníctvu". Bola to láska ku Kristovi, ktorá posilňovala misionárov, nie túžba po smrti. Táto láska ku Kristovi je motivačnou silou aj v súčasnosti, aj v tradičných pôvodne kresťanských krajinách. V tom môže byť sv. František Xaverský motiváciou aj pre nás v Európe.

Mons. Ján Duda, farár