Svätá Cecília

21.11.2023

Zajtra (v stredu 22.11.2023) je sväticou dňa svätá Cecília, patrónka hudby a hudobníkov. Zopár slov na zamyslenie o tejto svätici chcem venovať organistom a spevákom, ale aj lektorom, ktorí občas recitujú aj žalm, farnosti Dlhá nad Oravou ako vyjadrenie mojej vďaky a uznania, že sa tejto službe v našej farnosti venujú.

1. Keďže je to svätica kresťanského staroveku veľa o jej živote nevieme. K jej životu sa viažu skôr legendy. Najistejším prameňom jej života je azda fakt, že jej meno sa spomína v Rímskom kánone (prvá eucharistická modlitba), kde sa jej meno spomína spolu s ďalšími šiestimi ženskými menami svätcov kresťanského staroveku (Felicita, Perpetua, Agáta, Lucia, Agnesa, Cecília, Anastázia) (Missale Romanum, typické vydanie, Vatikán: 1970, str. 454). Prvá eucharistická modlitba vznikla v Ríme v kresťanskom staroveku a obsahuje mená mučeníkov, ktorých za svätcov považovala a uctievala ich komunita kresťanov už vo vtedajšom čase.

2. Na svätej Cecílií treba obdivovať jej lásku ku Kristovi, lebo mučeníctvo (lat. martyrium, slov. svedok) nie je na prvom mieste o utrpení a smrti, ale o láske ku Kristovi a o Božej milosti. Mučeníkov si neuctievame preto, že trpeli, ale že milovali Krista viac, než vlastný život. A tak vydali svedectvo lásky ku Kristovi. Mučeníctvo je aj o odvahe vyznať a prihlásiť sa ku Kristovi za každých okolností, aj nepriaznivých okolnosti. Azda v tomto sú pre nás kresťanskí mučeníci príkladom, lebo dnes mnohí kresťania nemajú odvahu sa prihlásiť otvorene ku Kristovi v nepriaznivých podmienkach zosvetštenej spoločnosti, vrátane politiky.

3. A ako sa stala patrónkou hudby a hudobníkov? Z 5. storočia sa zachovala legenda o jej mučeníctve (lat. Passio). V nej sa uvádza, že počas sobáša Cecílie s Valeriánom hrali hudobné nástroje, avšak Cecília "v svojom srdci spievala iba Bohu". Táto legenda o sv. Cecílií ako hudobníčke inšpirovala mnohých umelcov. Slávny Rafaello (1483-1520) namaľoval slávny obraz sv. Cecílie ako s napätím (v extáze) počúva nebeské hudobné chóry spolu so svätým Pavlom, sv. Jánom evanjelistom, so sv. Augustínom a so sv. Máriou Magdalénou. Obraz sa nachádza v Galérii v Bologni.

4. Keď aj týmto príspevkom vyjadrujem svoju vďačnosť organistom, spevákom i lektorom farnosti Dlhej nad Oravou za ich službu oslavy Boha hrou na organe, spevom i čítaním biblických liturgických textov, chcem pripomenúť, že toto všetko je nádhernou službou, hudbou, spevom, prednesom, ktorým oslavujeme Pána Boha. Veľmi pekne to vyjadril v druhom čítaní Liturgie hodín (breviár) na zajtrajší deň sv. Augustín, keď výklad žalmu 33,2-3 (Oslavujte Pána citarou, hrajte mu na desaťstrunnej lutne. Spievajte mu novú pieseň) chápe ako "spev ľudského života, ktorý treba spievať Bohu s jasotom a ktorý sa rodí v srdci človeka" (Sermo 1,7-8).

Mons. Ján Duda, farár