ŤAŽKO JE BYŤ BISKUPOM V ŤAŽKÝCH ČASOCH Svätý Tomáš Becket

29.12.2023

Kedysi dávno som videl film o svätom Tomášovi Becketovi, arcibiskupovi z Canterbury. Celý film, avšak najmä zabitie arcibiskupa, zanechalo na mňa hlboký dojem, že si ho pamätám aj po mnohých rokoch. Poďme však po poriadku.

Tomáš Becket (1120-1170), vzdelaním filozof a právnik, bol diakonom, no zároveň aj blízkym spolupracovníkom, priateľom a kancelárom kráľa Henricha II. Napriek tomu, že formálne patril do klerického stavu, žil spolu so svojim kráľom roztopašným a svetáckym spôsobom života. V roku 1162 ho kráľ presadil na post arcibiskupa Canterbury a prímasa celej Cirkvi v Anglicku.

Toto menovanie a vysoký cirkevný úrad Tomáša zmenili. Vzdal sa úradu kráľovského kancelára a rozhodol sa naplno venovať iba biskupskej službe. Otvorený konflikt medzi kráľom a arcibiskupom vznikol už o dva roky po jeho menovaní. V tých časoch prebiehal zápas o cirkevnú investitúru, kráľ siahal na slobodu Cirkvi (lat. libertas Ecclesiae), proti čomu sa staval arcibiskup. Biskupi mali prisahať vernosť kráľovi ako jeho vazali, čo platilo aj dovtedy, lenže Henrich II. to povýšil na kráľovský zákon a biskupi mali svoju vernosť kráľovi potvrdiť prísahou. Napokon k dohode medzi kráľom a arcibiskupom došlo a arcibiskup súhlasil. Keď však kráľ chcel, aby k textu prísahy pridali biskupi aj svoj podpis (zdá sa, že to bola len formálna záležitosť), jediný z biskupov, ktorý to podpísať odmietol bol arcibiskup Tomáš Becket. A spor sa nanovo rozhorel. Raz sa údajne mal kráľ pred svojimi veľmožmi vyjadriť: "Či mi už nikto nepomôže sa toho otravného kňaza zbaviť?" A "komando smrti" sa pohlo. 29. decembra 1170 štyria kráľovskí ozbrojenci vstúpili počas modlitby do kostola a arcibiskupa priamo pri oltári zabili. Za svätého ho vyhlásil v roku 1173 pápež Alexander III.

Príbeh svätého Tomáša Becketa poukazuje, aké ťažké je byť verným a odvážnym biskupom v ťažkých časoch Cirkvi. Za vernosť a odvahu sa platí tou najdrahšou cenou vlastnej krvi. Lebo čím vyššie postavenie, tým nielen vyšší honor, ale aj väčšia zodpovednosť pred Bohom i ľuďmi. A práve pre spomínanú väčšiu zodpovednosť sa biskup (kňaz, kresťan) ocitá aj pod "enormným tlakom" temných síl. Ak padne, nikdy nepadne sám. A to je tragédiou mnohých, nielen jeho samého. Hľa, poučenie i do našich čias.

Dlhá nad Oravou 29.12.2023

 Mons. Ján Duda, farár