VIANOČNÝ DARČEK

23.12.2023

Na Vianoce si pod stromček dávame darčeky pre potešenie a radosť. Považujem to za správne, lebo je správne, ak niečo vieme urobiť pre svoje potešenie a radosť alebo pre potešenie a radosť iných ľudí. A verím, že dobrým vianočným darčekom môže byť aj povzbudzujúca myšlienka, lebo neviem ku komu budú putovať tieto noviny a každému, ku komu budú tieto noviny putovať, chcem, aby k tým ľuďom prišiel aj tento môj vianočný darček.

Prvou mojom myšlienkou, ktorú by ste mali nájsť ako darček pod vianočným stromčekom, je myšlienka alebo prianie pokoja. Pokoj je stav nášho vnútra, našej duše. Koľko ľudí okolo nás je vnútorne rozorvaných, nespokojných, agresívnych, uštvaných životom?! Nemajú alebo sa im nedarí udržať v sebe pokoj, vyrovnanosť, stabilitu, miernosť, zhovievavosť. Preto si veľmi želám, aby ste našli pod vianočným stromčekom tento vzácny darček, ktorým je vnútorný pokoj. A veľmi vám všetkým prajem, aby ste tento svoj vnútorný pokoj so sebou všade nosili, prinášali a šírili okolo seba. Skrátka, aby z vášho života a prístupu a správania žiaril a sa šíril pokoj.

Druhým vianočným darčekom, ktorý by nemal chýbať pod vašim vianočným stromčekom, je zdravie. Prajem vám všetkým veľa zdravia, ktoré najviac vieme oceniť vtedy, keď ho už stratíme alebo strácame. Neviem, či sa tento vzácny dar zdravia dá udržať a vlastniť na tomto svete natrvalo. Ale mali by sme sa snažiť si ho udržať čo najdlhšie, ak je to možné. Je mi smutno, ak odchádzajú od nás niekedy aj veľmi mladí ľudia, ktorí mali život ešte len pred sebou, ktorí ešte s odchodom nepočítali, ani ho nečakali. Kto môže, nech sa za nich pomodlí. Ale všetci by sme mali byť pozorní a aj obetaví k tým, ktorí tento dar nejakým spôsobom už nemajú alebo ho pomaly strácajú s postupujúcim vekom či odchádzajúcim zdravím. Citlivosť na zdravie tela i zdravie duše je v našich, nezriedka bezcitných časoch, niečo veľmi vzácne, ale aj veľmi potrebné a hlboko ľudské. Dajme našim blízkym a všetkým chorým a starým pocítiť, že ich máme radi a že chápeme a máme trpezlivosť s ich životnou situáciou. Patrí sa mi vyjadriť vďaku lekárom, zdravotníkom, ošetrovateľom a opatrovníkom za všetku prácu, ktorú robia pre dobro a zdravie tých, ktorí ich pomoc potrebujú. Ktorí môžete, aj za nich sa pomodlíte. Ale všetci skúsme mať voči týmto ľuďom veľkú úctu a uznanie, že toto poslanie vykonávajú.

Napokon tretím vianočným darčekom, ktorý by som si želal, aby ste pod vianočným stromčekom našli, je láska, najmä láska, ktorú vám prejavia vám blízke osoby, ale i vy by ste ju mali prejaviť vám blízkym osobám, ale aj iným ľuďom. Láska – to nie je iba cit, pocit či dobrý pocit. To je už následok dobro konajúcej lásky, to je spriaznenosť a prajnosť duší. Správne, láska to je najmä dobro konajúca láska, ktorú starí Gréci nazývali "karitas". Láska a spriaznenosť duší vyplýva z vnútra, z duše človeka. Preto je potrebné pracovať a kultivovať svojho ducha a svoju dušu, aby sme vedeli a dokázali dobro konajúcu lásku dávať i prijímať. Opäť pripomínam. Skúste sa pozrieť okolo seba. Koľko ľudí už ani nevie alebo nedokáže dobro konajúcu lásku ani len prijať, či prijímať. Akoby stratil túto vzácnu schopnosť svojho vnútra. Toto je naozaj veľká bieda človeka, ak toto nedokáže, ak toto nevie prijať. Urobme všetko preto, aby sme mali také vnútro, takú dušu a ducha, aby sme to my dokázali dávať i prijímať.

Azda tieto tri moje priania na tohtoročné Vianoce budú stačiť a nejaké iné darčeky si necháme ako ponuku na budúce Vianoce. Akokoľvek, nezabudnite si s vám blízkymi osobami sadnúť k vianočnému stromčeku, pustiť si nádherné vianočné koledy a spevy, a vychutnať si krásu, šťastie, spokojnosť vianočných sviatkov. A šťastne vdychovať vzácne chvíle Vianoc, vianočnej atmosféry, dar vianočných darčekov. Keď vám prajem krásne Vianočné sviatky, prajem vám všetkým, aby ste okrem tých mojich "darčekov", hoci sú vzácnymi a reálnymi darčekmi, našli aj ešte mnoho ďalších od vašich blízkych osôb. Ale nebojme sa dať skvelé darčeky aj my sami sebe. Veď my sami najlepšie vieme, čo najviac na Vianoce potrebujeme. Aj my potrebujeme mať na Vianoce pocit šťastia a pocit, že sme obdarovanými práve tým, čo najviac potrebujeme.

Ján Duda


Článok bol publikovaný aj na orava.sme.sk - link na článok