27. 6. 2024 Kňazské rekolekcie a odpustová slávnosť