23. 12. Rorátna sv. omša

23.12.2023

Z dnešnej (23.12.2023) farskej kaviarne v Dlhej nad Oravou po rannej sv. omši. 

V prvom čítaní prorok Malachiáš nám pripomína "deň Pánov" (dies Domini). Pedagogika Cirkvi nám prostredníctvom prežívania liturgie umožňuje vždy nanovo prežívať a pripravovať sa na skutočný Pánov deň. Ten deň raz príde a bude skutočný, natvrdo skutočný. Naše liturgické prežívanie nás na tento Pánov deň pripravuje. Naše budovanie spoločenstva s Kristom i medzi sebou návzájom nám umožňuje prežívať túto liturgickú pedagogiku. Aby Pánov deň nebol pre nás dňom "Božieho hnevu" (dies irae), ale dňom milosti (dies gratiae). 

Pekný deň, priatelia.