32. nedeľa v roku – 12. 11. 2023

11.11.2023

Texty bohoslužby slova: Mud 6,12-16. Žalm 63. 1 Sol 4,13-18. Mt 25,1-13.


Uvedenie do biblických textov: Aj keď sa v prvom čítaní píše o Múdrosti, možno ju spokojne "zosobniť" v osobe Ježiša Krista, Božieho Syna: žiari, nevädne, vychádza v ústrety tým, čo po ňom túžia; je vrcholom rozumnosti o ňom premýšľať a vždy sa správa priateľský. Dychtivú túžbu po Bohu vyjadruje aj spev žalmu. Je to túžba živých i zosnulých, píše Pavol. Evanjelium prechádza do trochu iného tónu: je to podobenstvo o múdrych a nerozumných pannách. Nerozumné vyjdú naprázdno.

Duchovné posolstvo: nezabudnime, že v hriechu je veľa hlúposti a nerozumnosti. Preto uvažujme rozumne, nie hlúpo.