6. nedeľa v cezročnom období – 11. 2. 2024

10.02.2024

SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH

Bohoslužobné texty: Lv 13,1-2.45-46. Žalm 32. 1 Kor 10,31-11,1. Mk 1,40-45.

Uvedenie do textov bohoslužby slova: Prvé čítanie z Knihy Levitikus prináša nariadenie Mojžiša o malomocných: musia sa zdržiavať mimo ľudí, mimo tábora. Ide o elimináciu jednotlivcov pre zdravie národa. Žalm je oslavou Boha, ktorý viny nepočíta a odpúšťa, ale aj človeka, ktorý vyznáva svoj hriech. V druhom čítaní Pavol naformuloval odvážnu výzvu: napodobňujte mňa ako ja napodobňujem Krista. Kto z nás sa odváži toto povedať ako výzvu iným? V Evanjeliu Ježiš uzdravuje malomocného a prinavracia mu dôstojnosť.

Posolstvo: Dnes je svetový deň chorých (1992). Prosme Pána o pomoc pre nich.


foto (internet)