8.11.2023 Kávička u Monsignora

08.11.2023

Z dnešnej (8.11.2023) "Kaviarne u monsignora" na fare v Dlhej nad Oravou.

Aké je vzácne, keď bratia a sestry žijú pospolu", je to sťa vzácny voňavý olej, ktorý všade okolo rozvoniava porozumením, radosťou a Kristovou láskou. Je to čas, venovaný našim vzácnym seniorom a všetkým, ktorí v tomto čase môžu do kaviarne prísť, porozprávať sa navzájom. Po modlitbách a bohoslužbách v kostole dobre padne aj takéto srdečné a prajné stretnutie. Ďakujem tým, ktorí do kaviarne prichádzajú, ktorí kávičku robia i servírujú. Ďakujem Pánu Bohu za tento vzácny čas stretnutia. Sme súčasťou cirkevného farského spoločenstva farnosti Dlhá nad Oravou. A Pán Ježiš hovorí, že kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som aj ja medzi nimi. Prajem pekný deň, priatelia.