Bohoslužba obetovania Pána

02.02.2024

Z dnešnej (2.2.2024) bohoslužby Obetovania Pána z Dlhej nad Oravou.

Účasť veriacich v hojnom počte, najmä pozitívne naladených s radostným prežívaním viery. Aktívnych miništrantov v asistencii nadpriemer, miništrovanie sa im páči, radi miništrujú. Asistencia vynikajúca, funguje na sto percent. Organisti, speváci a lektori - na jedničku. Piatky sú venované omšiam za účasti detí. Osobitne sa venujem prvoprijímajúcim: čítajú modlitby veriacich, modlia sa nahlas pred a po sv. prijímaní (hoci prijímajú iba duchovne, učíme sa). Dnes som všetkým vysvetlil "obetu" na príklade Abraháma/Izáka a "obetu baránka" pri desiatej egyptskej rane. Poukázal som spojitosť so sv. omšou.

Keď som skúšal priebeh sv. omše a deti sa hlásili odpovedať pred celým kostolom, ostal som zaskočený, keď po mojej výzve: kto ešte chce niečo povedať?, ozval sa malý chlapček (2-3 roky) kdesi z polovice kostola a z náručia svojej mamky, že "ešte ja". To nemalo chybu. Ďakujem, že prichádzajú s deťmi aj ich rodičia. Sú to sv. omše, z ktorých odchádzam aj ja neskutočne potešený a povzbudený. Lebo všetci svoju vieru prežívame s Bohom radostne. 

Deo gratias. Ďakujem Pánu Bohu. V Dlhej nad Oravou sú skvelí farníci.