Hodnoty, ktoré privádzajú k Bohu a Cirkvi

01.04.2024

Posolstvo dlhanského  farára k Veľkej noci 2024

Katolícku cirkev vo Francúzsku nazývajú "prvorodenou dcérou Cirkvi". Po Veľkej francúzskej revolúcii v roku 1789 ju sprevádzajú samé "jóbovské rany" a obrovský odchod katolíkov z Cirkvi, ktoré vyvrcholili azda zakotvením "potratu" do Ústavy Francúzskej republiky za súčasného prezidenta Macrona, čo sa stalo len nedávno.

V stredu Veľkého týždňa (27.3.2024) priniesol taliansky denník Avvenire informáciu, ktorú opiera o informáciu hovorkyne francúzskej biskupskej konferencie pani Catherine Chevalier, že na Veľkonočnú vigíliu prijme vo Francúzsku krst rekordný počet katechumenov. Dospelých kandidátov na krst sa krstí spravidla na Veľkonočnú vigíliu. Ide o krst približne 7 tisíc 135 dospelých katechumenov a viac ako 5 tisíc dospievajúcich stredoškolákov (počet krstu detí sa neuvádza). Vzhľadom na to, že Francúzsko má 104 diecéz, nie je to nijaké vysoké číslo, ale vzhľadom na klesajúci počet katolíkov vo Francúzsku, tento trend sa ukazuje ako nádejný zvrat a mierny nárast optimizmu. V roku 2023 náraz katechumenov vo Francúzsku stúpol o 28 percent a tohto roku stúpol v porovnaní s predchádzajúcim rokom o ďalších 30 percent.

A nielen čísla sú zaujímavé. Asi 1/3 katechumenov je vo veku 18 až 25 rokov a tiež asi 1/3 katechumenov pochádza z vidieka, resp. z vidieckych farností. Klesá počet katechumenov, pochádzajúcich z tradičných kresťanských rodín (hoci stále ich je nadpolovičná väčšina, ale v porovnaní s rokom 2023 nastal pokles o 10 percent) a rastie počet katechumenov, ktorí pochádzajú z "úplne nenáboženských rodín", resp. z úplne nenáboženského prostredia.

Počas tlačovej konferencie v spomínanú stredu Veľkého týždňa, katolík Jean-Yves Lépine, ktorý prijal krst iba v roku 2023, vysvetlil, prečo sa rozhodol prijať krst v Katolíckej cirkvi: jeho rozhodnutie prijať krst vyplynulo zo vzájomných stretnutí, z budovania spoločenstva, zo stretnutia s kňazmi, ktorí nás dokázali vypočuť, zo zážitku existencie dynamickej a živej farskej komunity. Zoči-voči spoločnosti, ktorá je materialistická, individualistická a konzumne zameraná, spoznali a zakúsili sme, že byť kresťanom katolíkom znamená zdieľať dobro, venovať pozornosť Láske k Bohu a blížnemu. A že to je stokrát viac, než vlastniť, byť bohatým či mať moc alebo slávu."

Prosím, drahí moji, všimnite si, ktoré a aké hodnoty privádzajú francúzskych veriacich do Katolíckej cirkvi. Robme preto, čo môžeme, aj my, aby aj našu mládež i dospelých vedeli oslovovať tieto hodnoty, tieto duchovné hodnoty.

Prajem Vám požehnané Veľkonočné sviatky 2024

Mons. Ján Duda, farár