Komentár k prednáške doc. RNDr. Vladimíra Palka, CSc.

15.01.2024

Môj krátky komentár k sobotnej (13.1.2024) prednáške doc. RNDr. Vladimíra Palka, CSc. v Dlhej nad Oravou. 

Téma prednášky "Čo sa to deje s kresťanmi v politike?"

Ako jeho základné posolstvo vnímam nasledovne: kresťania angažujúci sa v politike ustupujú z kresťanských princípov a prispôsobujú sa liberálom a progresistom! Neargumentoval teologicky, ale faktograficky. Popísal napríklad vývoj niektorých eticko-morálnych tém v niektorých krajinách. Predložené fakty hovorili samé za seba.Ja si kladiem otázku: ako z toho von?Kde, kedy a ako sa uskutoční rozhodujúci zápas medzi progresistami a kresťanmi? Bude to v oblasti politiky? Alebo to bude na pôde samotnej Cirkvi?