KRISTOVA RODINA – 9. 6. 2024

08.06.2024

Liturgické texty: Gn 3,9-15; Ž 130; 2Kor 4,13-5,1; Mk 3,20-35.

Uvedenie do liturgických textov: V prvom čítaní Adam zbadal, že je "nahý" a myslí si, že svoju nahotu môže pred Bohom skryť. Apoštol Pavol v druhom čítaní pripomína, že sa to nedá, lebo vieme, že sa náš pozemský príbytok rozpadne. Áno, človek zhrešil. Ale zvaľuje to na Pána Boha: Boh by sa mal človeku ospravedlniť aký svet to stvoril: drsný, smrteľný, krutý... (Ratzinger). Ak človek navštívi Osvienčim, stratí vieru nie v Boha, ale v človeka. Tam vidí, čoho je človek schopný spáchať druhému človeku (Vácha). Preto je potrebné, aby aj na zemi žila Kristova rodina!


foto internet