Prednáška JUDr. ThLic. Veroniky Petiovej PhD.

23.09.2023

K dnešnej prednáške JUDr. ThLic. Veroniky Petiovej, PhD., odbornej asistentky Právnickej fakulty UK v BA o spôsobe argumentácie pri obhajobe svojej viery. Priebeh bol nasledovný:1. časť bola biblická a praktická. Vychádzala z 1Pt 3,16 a pokračovala zásadnými udalosťami apoštola Petra. Potom pokračovala praktickými odporúčaniami, ako prispieť k rastu svoje viery v súčasnom svete (najmä osobným príkladom života). Táto prvá časť bola autorkou vopred pripravená.2. časť vopred pripravená nebola. Ja som kládol otázky, JUDr. Veronika Petiová bez prípravy odpovedala. Odpovedala pokojne a presvedčivo (fotka je z tejto druhej časti).3. časť už vysielaná na YouTube nebola. Pozostávala z otázok prítomných účastníkov a odpovedí prednášajúcej. Celkovo podujatie hodnotím veľmi pozitívne. Iste, očakávame aj spätnú väzbu a budeme to vyhodnocovať. Ďakujem JUDr. ThLic. Veronike Petiovej, PhD. za to, že v Dlhej nad Oravou bola a že jej prítomnosť, prednáška o odpovede a odporúčania iste sú pre nás povzbudením. Pekný deň, priatelia.