Nedeľa 12.11.2023

11.11.2023

PASTIERSKY LIST SPIŠSKÉHO BISKUPA

(Nedeľa 12.11.2023)

Drahí bratia a sestry,

pri spomienke na sv. Martina z Tours, patróna našej Spišskej diecézy, ktorú sme slávili teraz v sobotu, sa Vám prihováram týmto listom prvýkrát ako Váš diecézny biskup. Hneď v úvode ďakujem za všetky modlitby a obety ako aj za prejavy ľudskej a duchovnej blízkosti, ktorými ma sprevádzate v mojej službe biskupa.

Na svätom Martinovi ma oslovuje, že nebol suchý teoretik, ale praktický kresťan. My všetci potrebujeme premeniť našu vieru v konkrétne skutky. Preto Vám ponúkam tri symboly zo života sv. Martina, ktoré jednoducho a pritom prakticky ukazujú, aký má byť život veriaceho človeka.

Prvým symbolom je plášť svätého Martina. Je to príbeh, ktorý radi zobrazujú maliari. Svätý Martin ešte ako rímsky vojak zazrel na ulici žobráka, ktorý pýtal almužnu. Martin sa mohol tváriť, že ho nevidí alebo vyhovoriť sa, že sa ponáhľa a nemá čas. Či nemáme niekedy my takéto pokušenie? Martin to však neurobil. Bol vynaliezavý v tom, ako účinne pomôcť. Mečom rozrezal svoj vojenský plášť a polovicu daroval žobrákovi, aby ho ochránil pred chladom. V noci sa mu vo sne zjavil Pán Ježiš prikrytý polovicou jeho plášťa podľa slov Svätého písma: "Čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších, mne ste urobili."(Mt 25,40) Martinov plášť je symbolom ľudského spolucítenia, záujmu o dobro druhého človeka a lásky, ktorá je vynaliezavá. Chcem pripomenúť túžbu pápeža Františka, ktorú nám adresuje "mať misijný sen priblížiť sa všetkým." Som presvedčený, že každý z nás nájde rôzne spôsoby, ktorými prinesieme Boha druhým aj prostredníctvom ľudskej a kresťanskej solidarity. Prosím, nestaňme sa mrzutými a zamračenými kresťanmi, ale buďme vynaliezaví v prehlbovaní našej viery a lásky voči druhým.

Druhým symbolom je Martinov biskupský pastorál, tzn. palica. Palica je pre pastiera dôležitá, lebo ňou bráni ovečky, ukazuje im smer, ale o palicu sa aj opiera. Otcovia a mamy, starí rodičia, strážte Vaše rodiny, ukazujte svojím životom viery smer deťom a vnúčatám, aby vedeli, kam majú kráčať. Ale buďte im aj oporou. Strážte si vzťahy v rodinách, v susedstve, v škole a zamestnaní. Mladí ľudia, strážte a chráňte si svoje vzťahy. Prosím, bráňte aj Cirkev. Prosím Vás, milí bratia a sestry, buďte oporou a pomocou aj pre nás, kňazov. Niekedy stačí jednoduché a milé slovo povzbudenia, ktoré kňaza motivuje k ďalšej práci pre dobro svojich farníkov.

Tretím symbolom je už spomenutý Martinov meč. Ten som vložil aj do svojho biskupského erbu. Meč je symbolom Božieho slova, o ktorom hovorí novozákonný List Hebrejom (4,12), že je účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč. Povzbudzujem Vás nielen k čítaniu Svätého písma, ale vôbec k duchovnému životu. Urobte si krátky test. Ak má týždeň 10 080 minút, koľko z nich venujete vzťahu s Bohom? A teraz si odpovedzte pravdivo, koľko minút – možno až hodín (!) – v týždni venujete sledovaniu televízie, mobilu, alebo svojim záľubám? Modlitba, svätá omša, sviatosti, Sväté písmo má moc premieňať naše srdcia a naše vzťahy k lepšiemu. Pamätajte na to, že hodnoty, ktorých sa pridržiavame, držia aj nás. Premýšľajme, akých hodnôt sa držíme my. Keď príde do života skúška alebo kríza, či nás tieto hodnoty skutočne podržia. Podrží Ťa mobil alebo obľúbený seriál v televízii? Ja na to odpovedám: Podrží Ťa tvoja viera v Boha. Nemecký katolícky kňaz Lothar Zenetti (1926-2019) to vyjadril výstižne týmito slovami: "Ľudia, ktorí žijú z nádeje, žijú dlhšie. Ľudia, ktorí žijú z lásky, vidia hlbšie. Ľudia, ktorí žijú z viery, vidia všetko v inom svetle." Prajem Vám, aby svetlo viery, prežarovalo Vaše rozhodnutia a skutky.

Milí bratia a sestry, ďakujem, že neprestávate milovať Krista a jeho Cirkev. Ste trvalo v mojich modlitbách a obetách a prosím: "Modlite sa za mňa!"

Váš biskup

+ František