Nedeľa 7. 4. 2024

06.04.2024

Joseph Ratzinger – nedeľa 7. 4. 2024

Bohoslužobné texty: Sk 4,32-35. Žalm 118. 1Jn 5,1-6. Jn 20,19-31.

Zamyslenie. Joseph Ratzinger/Benedikt XVI. píše: "K barokovej veľkonočnej liturgii patril "risus paschalis" (veľkonočný radostný smiech). Veľkonočná kázeň musela obsahovať nejaký smiešny príbeh, takže sa kostolom rozliehal radostný smiech. Iste, bola to trochu povrchná forma kresťanskej radosti. Ale nebolo to niečo veľmi krásne a vhodné, že sa smiech stal liturgickým symbolom radosti? A nerobí nám dobre, že v barokových kostoloch z hry bacuľatých anjelikov a ozdôb priam "počujeme" smiech a radosť, v ktorom sa prejavuje sloboda vykúpených? A nie je azda prejavom veľkonočnej viery (v zmŕtvychvstalého Krista), keď hudobný skladateľ Haydn o jednej svojej chrámovej skladbe povedal, že pri myšlienke na Boha pociťoval akúsi radosť, takže "keď som vyslovoval slová modlitby, nemohol som potlačiť radosť" (J.Ratzinger/Benedikt XVI., Hledět na probodeného, Brno 1996, s. 93).