November 2023

29.10.2023

6.11. Farská katechéza vedúca Bobáková

6.11. Modlitba mužov

8.11. Farská katechéza vedúci M. Murina

9.11. Farská katechéza vedúci P. Murina

10.11. Farská katechéza vedúca Kuhajdová

11.11. Prednáška o 10:00hod. Mgr. Michal Čop


13.11. Farská katechéza vedúca Bobáková

15.11. Farská katechéza vedúci M. Murina

16.11. Farská katechéza vedúci P. Murina

17.11. Farská katechéza vedúca Kuhajdová


20.11. Farská katechéza vedúca Bobáková

20.11. Stretnutie lektorov 

22.11. Farská katechéza vedúci M. Murina

22.11. Katarínske stretnutie dôchodcov 

23.11. Farská katechéza vedúci P. Murina

24.11. Farská katechéza vedúca Kuhajdová


27.11. Farská katechéza vedúca Bobáková

29.11. Farská katechéza vedúci M. Murina

30.11. Farská katechéza vedúci P. Murina