Odporúčam knihu ako darček

18.12.2023

Som presvedčený, že vynikajúcim vianočným darčekom môže byť kvalitná kniha. Pred niekoľkými dňami som odporúčal knihu Petra Seewalda "Môj návrat k Bohu". Tentoraz som siahol po náročnejšej knihe od kardinála Roberta Saraha "Katechizmus duchovného života".

Robert Sarah je africký kuriálny kardinál. V roku 1979 ho Ján Pavol II. ustanovil za arcibiskupa Konakry (Quinea) a v roku 2001 ho povolal do Ríma, kde bol najprv sekretárom Kongregácie pre evanjelizáciu národov a v roku 2010 sa stal predsedom Pápežskej rady "Cor unum" a kardinálom. V rokoch 2014 až 2021 bol prefektom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Je autorom viacerých kníh, ktoré vyšli aj v slovenčine.

Kniha "Katechizmus Katolíckej cirkvi" (pôvodina v Paríži v roku 2023 a preklad v Bratislave tiež v roku 2023) je kardinálovou meditáciou o sviatostiach (krst, birmovanie, Eucharistia, sviatosť zmierenia, pomazania chorých, manželstva a kňazstva) a o ďalších dôležitých témach kresťanstva (modlitba, liturgia, tajomstvo kríža, Cirkev). Sarah o uvedených témach nielen teoreticky medotuje, ale rieši aj mnohé praktické otázky, ktoré kresťanov katolíkov zaujímajú. Napr. prečo neodkladať krst detí na neskôr, ale dať ich pokrstiť čo najskôr). Pri čítaní knihy netreba zabudnúť, že ide o kardinálove meditácie. Že to nie je teologickým traktátom o sviatostiach, ani súhrnom právd viery a morálky na spôsob katechizmu.

Domnievam sa, že pridanou hodnotou tejto knihy sú predovšetkým praktické odporúčania, ktoré sa nachádzajú v tejto knihe (aspoň ja to tak vnímam), ale znalým a rozhľadeným čitateľom dobre padnú aj teoretické zopakovanie si teológie sviatosti. Ak po knihe siahne niekto so základnými školskými vedomosťami z oblasti teológie/náboženstva (aj takým čitateľom knihu odporúčam), spočiatku sa s knihou potrápi, ale veľmi skoro ocení jej význam i obsah.

V Dlhej nad Oravou 18.12.2023 Mons. Ján Duda, farár