Oraculum - božie rozhodnutie

04.11.2023


V nedeľu 5.11.2023 ako prvé čítanie čítame úryvok z proroka Malachiáša, ktorý sa tvrdo vyjadruje na adresu starozákonných kňazov: "Zišli ste z cesty a svojou náukou ste zviedli mnohých (…) Preto vami opovrhnem a ponížim vás pred všetkým ľudom". Najdôležitejšie však je, že prorok Malachiáš toto nehovorí ako svoje slovo, ale ako "oraculum", čiže ako Božie rozhodnutie (porov. Mal 1,14). Podobne v evanjeliu Ježiš odsudzuje zákonníkov a farizejov (Mt 23,1-12). Keď v kostole pri bohoslužbe čítame Sväté písmo, prvé čítanie, druhé čítanie, evanjelium, vždy to zakončíme slovami "Verbum Domini". Rímsky misál v pôvodnej latinskej verzii vo všetkých troch prípadoch má rovnaké zakončenie: "Verbum Domini". Slovenský preklad Rímskeho misála však robí rozdiel. Po prvom i druhom čítaní lektor povie: "Počuli sme Božie slovo" (lat. By to malo byť "Verbum Dei). Po evanjeliu však kňaz povie: "Počuli sme slovo Pánovo" (lat. by to malo znieť: Verbum Domini). Nie celkom rozumiem, prečo ten rozdiel, ak pôvodný typický text má rovnaké slovo.

Druhá poznámka: Zvykli sme si aj na Božie slovo. Počúvame ho mechanicky a tak ako vždy aj odpovedáme často mechanicky, automaticky. Lenže "proroci" nehovoria Božie slovo len tak, aby čosi povedali. Oni hovoria "oraculum", čiže Božie rozhodnutie, Boží verdikt. Nemali by sme teda naťahovať svoje uši, aby sme dobre počuli a dobre spoznali aké je toto Božie rozhodnutie? Či nejde "proti nám?"

Tretia poznámka: Keď čítam na bohoslužbe Božie slovo, neprepožičiavam "prorokovi" (ba priamo Bohu) svoje ústa a svoj hlas? Nie som teraz ja sám tak trochu "prorokom", ktorý ohlasuje ľudu Božie rozhodnutie? Uvažujem aj takto sám nad sebou, nad svojou úlohou? Motivuje ma to nejak aj v živote?  Prajem požehnaný Pánov deň, priatelia.