Pondelkové (18.12.2023) stretnutie s lektormi

18.12.2023

Pre spovedanie som celý program tohto týždňa vypustil. Ponechal som si iba dnešné pondelkové (18.12.2023) stretnutie s lektormi. Prihovor som mal na tému: Inštitúcia a charizma v Cirkvi.

Vysvetlil som, že inštitúcia je cirkevná ustanovizeň, napr. farnosť, diecéza a i. Niečo, čo sa dá ustanoviť kánonicky a právne. Negatívom inštitúcie je, je sa môže stať "stojacou vodou", či "zapáchajúcou a skostnatelou bažinou". Je potrebné, aby jej život vdychovala charizma. Na druhej strane, ako píše taliansky biskup Brambilla (Novara), žijeme v súčasnej dobe "krízu chariziem". 

Za všetky príklady spomeniem zakladateľa Kristových legionárov. Nechcem spomínať príklady, keď sa charizmatickí lídri takmer stavajú na roveň biskupov. Skrátka, inštitúcia potrebuje charizmu, aby neskostnatela a, na druhej strane, charizma potrebuje kontrolu inštitúcie, aby sa jej lídri i členovia "neutrhli z reťaze". 

Skrátka, inštitúcia a charizma potrebujú žit v harmónii a vyváženosti.  Uvedomujú si diecézni biskupi, akú zodpovednosť v tejto veci majú???

A som vďačný Pánu Bohu, že moji farníci toto už vedia, že to nie je pre nich novinka, ale výzva hlbšie sa nad tým zamyslieť. 


foto internet biskup Brambilla