Prvé výročie smrti Benedikta XVI.

28.12.2023

31.12.2022 si Pán povolal do večnosti pápeža Benedikta XVI. Bol pápežom v rokoch 2005-2013. Na jar 2013 sa neočakávane zriekol úradu a posledné roky života žil na emeritúre v kláštore vo Vatikáne v ústraní. Bol to človek nadpriemerných intelektuálnych daností, ale zároveň bol človekom hlbokej viery. Z toho, čom som o ňom počul, azda najlepšie ho vystihovala charakteristika mojej rodnej sestry Márie, keď povedala, že "pôsobí dojmom veľkej dôstojnosti, aká prináleží jeho úradu, ale zároveň dojmom skromnosti a poníženosti." Skrátka, človek na svojom mieste, ktorého veľkosť jeho úradu "neprivalila", ale "ostal nad úradom", čo sa žiaľ, málokedy stáva, veď to poznáte "honores mutant mores" ( úrady človeka obvykle zmenia).
Som vďačný, že sa postupne publikuje jeho "súborné dielo" (opera omnia). Vďaka mojim veriacim Dlhej nad Oravou sa šesť zväzkov nachádza už v mojej knižnici. Postupne to čítam a som jeho dielom nadšený a dodáva mi to veľa optimizmu a nádeje v budúcnosť neba.
Som vďačný aj Spolku sv. Vojtecha za dva hrubé a vyše tisíc stránkové vydania jeho životopisov. Prvý vyšiel v roku 2020 od talianskeho teológa (Elio Guerriero) a druhý v roku 2023 (Peter Seewald). Nie je to ľahké čitanie, treba poznať pozadie a súvislosti. Prvý som už prečítal celý, naštartovala ma k tomu pápežova smrť a som rád, že sa mi to podarilo. Druhý mám rozčítaný. Dokonca by som povedal, že Elio Guerriero to dokonca vystihol lepšie, než Seewald, hoci by som očakával opak.
Ak by ste sa ma opýtali, čo si na Benediktovi najviac vážim a oceňujem, bolo by toho najozaj veľa. Ale spomeniem aspoň tri vlastnosti: 

(1) bola to viera, istota a neochvejná pevnosť jeho viery, že sa nemýli, že má pravdu, ak verí, že má budúcnosť, ak verí Kristovi. Zdá sa, že svet toto vnímal ako veľké nebezpečenstvo akoby sa tento svet viery a právd viery bál a preto ju tak tvrdo odmietal. 

(2) veľká vnútorná sloboda; dokázal povedal slobodne a pokorne aj nepríjemné veci do vlastných radov i smerom vonku. Pripomeniem jeho list Pavlovi VI. k liturgickej reforme (1969); reakcie na ponuky do Rímskej kúrie dávané Jánom Pavlom II.; či riešenia problémov Cirkvi. Vždy to robil statočne a smelo a pravdivo. 

(3) vzdelanosť. Neviem si celkom predstaviť riešenia problémov Cirkvi bez patričnej vzdelanosti a poznania historického vývoja konkrétnych inštitúcii. On to robil nielen s rozhľadom vzdelanca, ale dával tomu aj rozmer lásky a skromnosti pri zachovani postoja vlastného presvedčenia pravdy.
Skrátka, Benedikt XVI. bol veľký synom, akého dal nemecký národ Katolíckej cirkvi. Dnes ďakujeme Pánu Bohu, že tu s nami tento muž žil a pôsobil. Som presvedčený, že jedného dňa bude zapísaný do zoznamu svätcov Katolíckej cirkvi a aj do zoznamu nositeľov titulu "učiteľ Cirkvi". Ešte dnes počujem jeho slová, ktoré mi v turbulenciách dávajú istotu: "Cirkev nie je moja, nie je vaša, ale Kristova".

 
Dlhá nad Oravou 28.12.2023. Mons. Já Duda