Rozdelenie krúžku 2023/2024

02.10.2023

V rámci farskej katechézy tento rok organizujeme v našej farnosti biblický krúžok.

Rozpis skupín:

1. prijímajúci, vedúci: Mgr. Vierka Bobáková, Mons. prof. ThDr. ICLic. PaedDr. Ján Duda PhD.

PONDELOK 14:30hod

Alexander Kožienka

Lukáš Špavor

Andrea Slamková

Karolína Murinová

Olívia Suľová

Anna Šnapková

Terézia Šnapková

Michal Osadský

1. - 2. ročník a mladší, vedúci: Mgr. Peter Murina, Mons. prof. ThDr. ICLic. PaedDr. Ján Duda PhD.

ŠTVRTOK 16:00hod

Martina Floreková

Tamara Kuklová

Lucia Kurčinková

Peter Kurčinka

Zoja Slamková

Matúš Bobák

Terézia Murinová

Emma Kožienková

Anička Haklová

4. -5. ročník, vedúci: Judr. Michal Murina, Mons. prof. ThDr. ICLic. PaedDr. Ján Duda PhD.

STREDA: 15:00 hod

Juraj Bobák

Lukáš Straka

Tobiáš Kovaľák

Jakub Šutta

Marek Straka

Peter Kováč

Sára Floreková

Adriána Kuklová

Martina Šuttová

Adrián Hakl

najstarší, vedúci: Mons. prof. ThDr. ICLic. PaedDr. Ján Duda PhD.

PIATOK 16:00 hod

Laura Suľová

Laura Medvecká

Johanka Murinová

Barbora Murinová