Sv. Ján evanjelista

29.12.2023

O svätom Jánovi vieme najviac z jeho Evanjelia. Jemu sa pripisuje autorstvo štvrtého Evanjelia. Jeho sviatok slávime 27.12. Vieme, že spolu so svojim rodným bratom Jakubom a apoštolom Petrom patril k apoštolom, ktorý h Ježiš brával azda k najdôležitejším udalostiam (premenenie na hore, utrpenie v Getsemanskej záhrade). Ján ako jediný z apoštolov bol aj pri Jezišovej smrti na kríži. Aspoň niekoľko slov k tomuto apoštolovi a jeho Evanjeliu a listom.
Niektorí autori považujú Prológ Jánovho evanjelia (Jn 1,1-18) za "súhrn celého Evanjelia". Krásnym teologickým spôsobom opisuje celý Ježišov život, celé jeho vykupiteľské dielo. Ak sa ho naučíme, súhrnným spôsobom budeme poznať obsah celého Kristovho Evanjelia.
Starokresťanský cirkevný spisovateľ a vynikajúci učenec Origenes sa vyjadril, že "najkrajším plodom Svätého písma sú evanjelia a že najkrajším plodom evanjelií je to, ktoré ná zanechal apoštol Ján".
Napokon tretí autor uvádza zaužívanú prax svätého Hieronyma, ktorý preložil sväté písmo do latinčiny. Keď už nevládal kázať evanjeliu. Pre svoju starobu, ľuďom iba pripomínal: "Milujte sa navzájom, lebo toto je Pánovo prikázanie. Kto toto robí, to stačí".


Dlhá nad Oravou 28.12.2023. Ján Duda, farár