Sv. Martin

11.11.2023

Na úvod zopakujem, že svätci sú žitým evanjeliom, lebo každý svätec nasleduje Krista a žije evanjelium svojim špecifickým spôsobom. Dnes chcem venovať zopár slov. sv. Martinovi z Tours (316-397). Je to – ako možno vidieť – z čias prvotného kresťanstva. Je patrónom Bratislavskej arcidiecézy (katedrála sv. Martina v Bratislave), ako aj Spišskej diecézy (katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule).

Prečo je sv. Martin tak populárnym svätcom? Hoci jeho život patrí do kresťanského staroveku, je aj v súčasnosti jedným z najpopulárnejších svätcov. Je doložené, že v Milánskej diecéze bolo v 13. storočí zasvätených tomuto svätcovi 132 kostolov (Špirko). Na Slovensku je zasvätených sv. Martinovi 103 kostolov (najviac má sv. Michal archanjel) (Hudák). Na Orave, ak ma pamäť neklame, je sv. Martinovi zasvätený jediný kostol a to v Trstenej. Avšak v Spišskej diecéze má sv. Martin patrocínium v najmä na starobylých miestach (Návršie sv. Martina v Spišskej Kapitule alebo Martinček, ktorý je dnes filiálkou Likavky pri Ružomberku). Mesto Martin nesie celé jeho meno. Prečo bol sv. Martin tak populárnym svätcom? Nájsť odpoveď nie je jednoduché. Ako prvá, by sa mohla črtať skutočnosť, že jeho životopis napísal právnik ("iuris consultus") Sulpicius Severus pod názvom "Vita Sancti Martini" [Život sv. Martina]. Tento životopis sa pokladá za počiatok série životopisov svätcov. Tento životopis sa nám zachoval dodnes. Ako druhá odpoveď by sa mohla črtať jeho popularita v súvislosti s Uhorskom, lebo aj keď bol synom Rímskeho tribúna, narodil sa na území dnešného Maďarska (Szombathely). Socha sv. Martina, ktorá sa nachádza v bratislavskej katedrále sv. Martina (viď obrázok prevzatý z tamojšej Dómskej farnosti) vytvorený majstrom Donnerom v roku 1735 nesie znaky uhorského vlastenectva. Sv. Martin má oblečenie uhorského veľmoža sediaceho na koni ako sa delí so žobrákom o svoj vojenský plášť. Zdá sa, že prvá možnosť je pravdepodobnejšia.

V životopise sv. Martina autor Sulpicius Severus o sv. Martinovi píše: "Semper misericors, semper in humilitate vivens, imago caritatis Christianae est" [Je vždy milosrdný, vždy žijúci v poníženosti, je obrazom kresťanskej lásky]. Tri cnosti vystihujú sv. Martina: milosrdenstvo, skromnosť a dobročinná láska (charita). A všetky tri cnosti majú prameň v láske k Bohu.

Vita sancti Martini bola publikovaná aj v slovenskom preklade v roku 2019. Je patrónom vojakov, žobrákov i tkáčov.

                                                                                                                                                                                                                                   Mons. Ján Duda