Sv. Ondrej apoštol

29.11.2023

30. novembra je svätcom dňa svätý Ondrej apoštol. Vieme, že bol približne rovesníkom Ježiša Krista, ale nepoznáme dátum jeho narodenia a zomrel mučeníckou smrťou približne roku 60 po Kristu. Známy je kríž v tvare písmena X, ktorý je nazývaný aj krížom svätého Ondreja, lebo bol ukrižovaný údajne v Grécku v Patrase na takomto kríži. Pred povolaním za apoštola sa živil rybolovom spolu so svojim bratom Petrom. Niekoľko teologických poznámok.

-Ježiš Ondreja povolal za apoštola na brehu Galilejskeho jazera spolu s jeho rodným bratom Šimonom Petrom (Mt 4,18-19). Páči sa mi prepojenie postáv rodných bratov. Niektorí autori porovnávajú povolanie Petra a Ondreja za apoštolov s rodnými bratmi Kainom a Ábelom, pričom vieme, že Kain zabil svojho rodného brata Ábela (Gn 4,1-8). Preto vždy s obavami sledujeme nesvornosť či nevraživosť medzi biskupmi, ako aj ich pády. Pre dobro Cirkvi sú to vždy veľmi bolestné záležitosti.

-Páčia sa mi aj Ondrejove "tušenia" vyplývajúce z dôvery k Ježišovi. Prejavilo sa to pri rozmnožení chleba (Jn 6,1-15). Filip uvažuje ekonomicky: koľko by stálo nakúpenie chleba pre toľký zástup. Ale Ondrej "vytušil" iné riešenie spočívajúce v rozmnožení chleba: "Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby". A Ježiš práve toto riešenie použil a nasýtil veľký vyše päťtisícový zástup. "Tušenie viery" a "dôvera v Krista" zohrávajú pri Bohu a jeho riešeniach a osudoch s ľudskými osobami veľmi dôležitú úlohu. Pamätajme na to.

-Veľa napovedá aj etymologický význam mena "Ondrej" (Andrej). Jeho meno má grécky pôvod (andreia) a znamená odvahu, statočnosť. Odvahu by mal mať každý biskup. Čím je biskup bez odvahy a statočnosti? Je iba karikatúrou biskupa.

Mons. Ján Duda, farár