Svätý Ján z Kríža

14.12.2023

Priznávam bez mučenia, že o tomto svätom Jánovi veľa neviem, ba skoro nič. Je Španielom, Kastílčanom. Žil v rokoch 1542-1591. Bol bosým karmelitánom. Duchovná literatúra ho považuje za mystika. Môj záujem však vzbudzuje jeho vzťah k Ježišovmu krížu, do ktorého bol "sťaby zamilovaný", čo súčasný človek iba ťažko chápe. Ako môže mať pozitívny vzťah ku krížu, k utrpeniu, či je to už Ježišov kríž alebo kríž niekoho iného? Ten vzťah ku krížu mu vyslúžil aj prívlastok k jeho menu: Ján od Kríža. Práve ten Kríž je zaujímavý!Pomôžem si teológiou kríža českého teológa Vladimíra Boublíka z jeho knihy "Človek očakáva Krista" (v českom preklade vyšla v roku 1997). V nej Boublík predstavuje Ježiša v situácii jeho smrti na kríži ako "najopravdivejšieho človeka". Keď sa blíži smrť, človek sa už na nič nehrá, už sa nepretvaruje, už dokáže byť naplno človekom. Dokonca Ježiš vykríkne, zrejme v psychickej opustenosti a samote, slová: "Bože môj, prečo si ma opustil"?! A Boh mlčí.Svätý Ján z Kríža - ak tomu dobre rozumiem - sa učil od Krista "byť naplno človekom", mal záľubu byť "opravdivým človekom". Asi práve v tomto vidím posolstvo a odkaz dnešného svätca, ktorý "bol do Kríža zamilovaný", aj táto veta sa mi páči. 

Pekný deň, priatelia.

Ján Duda